Om motiven - Kartinfo 1625

Bearbetning: Storleksanpassning, beskärning, retusch och färgjustering.
Upphov: Okänt
Originalet skala: cirka 1:4000
Skalstock: 400 (roder) = 18,3 cm
Originalets storlek: 103 x 70 cm
Teknik (ursprungsoriginalet): Handritad i tusch och akvarellerad
Årtal: Mellan 1622 - 1625
Källa: Stockholms stadsarkivs kartsamling NS 442, SE/SSA/0234/J 1:22 Handritade kartor HK 68:1, 1625 års karta
Upphovsrätt: CC-BY