Om motiven - Kartinfo 1642

Bearbetning: Storleksanpassning, beskärning, retusch och färgjustering
Originalet skala: 1:6000
Skalstock: 2000 pass (sannolikt fot) = 10 cm
Originalets storlek: 57x35 cm
Teknik (ursprungsoriginalet): Handritad
Årtal: Troligen 1642
Källa: Kungliga biblioteket/Kart- och bildsektionen/Stockholm 51:30