Om motiven - Kartinfo 1805

Bearbetning: Storleksanpassning, beskärning, retusch och färgjustering
Upphovsrätt: CC-BY
Originaltitel: »Plan af Stockholm konungen i djupaste underdånighet tillägnad af Carl Akrel«
Upphov: Carl Fredrik Akrel
Gravör: Carl Fredrik Akrel
Originalet skala: ca 1:9 500 Skalstock: 2000 alnar = 12,5 cm
Originalets storlek: ca 65x45 cm
Färdigställd: 1802-1805
Årtal: Utgiven 1805
Källa: Stockholms stadsarkiv