Om motiven - Kartinfo 1885

Bearbetning: Storleksanpassning, beskärning, retusch och färgjustering. Sammanfogad i sin helhet och sammanfogad i logiska områden.
Upphov: Alfred Rudolf Lundgren (1852-1929) Garvyr av Herman Markman
Teknik Teknik (ursprungsoriginalet): Kartan graverades i 13 blad
Produktionsår: 1883-1885.
Skala: 1:3000